2014/09/01

bye bye holidays!
dress second hand / shoes Stradivarius / rings H&M / bag Chanel 
photos by Agnieszka Wosz
edit by me 

Wiecie jak odczuwam koniec wakacji? Moi o rok starsi znajomi właśnie pracują w Londynie, zwiedzają Stany, spacerują po górach, wdychają morskie powietrze, jadą na wymarzony urlop na Kanary a ja oficjalnie od jutra będę dzień w dzień spędzać w sali lekcyjnej. Pocieszam się tym, że jest to klasa maturalna. 8 miesięcy i tyle co mnie widzieli jednak tak jak wiele osób ma wymarzony plan na spędzenie ostatnich szkolnych miesięcy ja marzę o tym by jak najszybciej ten czas przeleciał. Ale bardzo cieszy mnie już nadchodząca jesień... Zbliżają się moje urodziny, na dworze mieni się kolor powoli zżółkniętych liści, wieczorami towarzyszą nam burze i chłodne powietrze sprawia, że z szaf możemy wyjąć ulubione ramoneski. Myślę, że dzisiejszy wpis to już chyba jeden z ostatnich w tak letnim klimacie. Choć kto wie, właśnie oglądam prognozy pogody i jak przyszło mi spędzać większość czasu w szkole to mają przyjść ciepłe i słoneczne dni na Śląsku. xx

You know how I feel the end of the holidays? My one year older friends was working in London, visit United States, walking in the mountains, breathe in the sea air, go on a dream holiday to the Canaries and I officially from tomorrow I will spend every day in the classroom. I console myself that it is a class final award. 8 months and as much as I have seen, however, as many people have a dream plan to spend the last months of school I dream about that as soon as the time passed. But I am delighted longer forthcoming autumn ... my birthday is coming up on the outside is painted in the color of the leaves slowly zżółkniętych evenings we are accompanied by storms and cool air makes the cabinets can wear favorite jacket. I think that today's entry is probably one of the last in such a summer climate. Although who knows, just watch the weather and how I came to spend most of their time at the school have come warm and sunny days in Silesia. xx

2014/08/25

shhh...

top New Yorker

Wraz z chłodniejszą temperaturą mój zapał do wykonywania najróżniejszych czynności maleje. Najprościej to ujmując wraz ze spadającymi liśćmi się rozleniwiam. Odczuliśmy już chłodne wieczory i poranki, deszczowe dni i kapryśne słońce. Możemy powoli zacząć się przyglądać zmieniającym barwę liściom i zmniejszonemu zainteresowaniu ludzi spacerami po dworze. Wczorajszej nocy dostrzegłam, że i w barach i kawiarniach coraz mniej ludzi gości. Ale to chyba normalne, że na chłody lubimy posiedzieć w domowym zaciszu. Uwielbiam zapalić zapachową świeczkę, napić się dobrej herbaty, posłuchać muzyki, poczytać książkę i pozbierać myśli, które cały dzień nagromadziły się w mojej głowie. Ale jeszcze są prześwity słońca jeszcze rano możemy słuchać śpiewu ptaków, a mimo chłodów na dworze robi się coraz piękniej. Został już niecały miesiąc kalendarzowego lata i myślę, że trzeba to wykorzystać :)

Along with the cooler temperatures, my zeal to perform various operations decreases. The easiest way is to put together with falling leaves to laziness. Already felt the cool evenings and mornings, rainy days and capricious sun. We slowly start to watch the changing color of the leaves and the reduced interest of people walks on the outside. Last night I saw that in bars and pubs less and less human visitors. But I guess it's normal that we like to sit on the cold weather at home. I love to light a scented candle, drink good tea, listen music, read a book and collect thoughts that day accumulated in my head. But yet they are still in the morning sun clearances can listen to the birds singing, and despite the cool weather outside is getting more beautiful. Has been less than a month of the calendar year, and I think you need to use it :) 

2014/08/20

new marine

jacket / rings H&M / top second hand / shorts Zara / backpack House

Od dłuższego czasu miałam koncepcję na zdjęcia stroju po zmroku. Na wakacjach z portem w tle udało mi się je zrobić! Zawsze myślałam, że noc to taka specyficzna "lepsza" pora, lubię późno chodzić spać, czytać przy słabym oświetleniu w łóżku książkę, wychodzić wieczorami z domu i zawsze pod wieczór wpadam na te "genialne" pomysły i refleksje. Dopiero wieczorem po całym dniu szkolnym czy pracy przy świeczce wśród miękkich poduszek na kanapie naprawdę odpoczywam i się relaksuję. Stylizacja z dzisiejszego wpisu tak jak już wcześniej wspomniałam pochodzi z tych cieplejszych sierpniowych dni i mam szczerą nadzieję, że jeszcze w te wakacje szorty będę mogła bezkarnie założyć.
Ps. Co myślicie o nowym, minimalnie zmienionym szablonie bloga ?

For a long time I had a concept for photos dressed in the dark. On vacation with the port in the background I was able to get them done! I always thought that the night is such a specific "better" time, I like to go to bed late, read in low light in bed book, go out in the evenings from home and always in the evening I run into these "brilliant" ideas and reflections. Only in the evening after a day of school or work by candlelight among soft pillows on the couch really a rest and I relax. Styling with today's entry as mentioned earlier comes from the warmer days of August, and I sincerely hope that even this summer I can wear shorts.
Ps. What do you think about the new, slightly modified template blog?

2014/08/16

beach


t-shirt Pull&Bear

Spływający wakacyjny makijaż, nieuczesane, mokre włosy spięte w kucyk, za duża koszulka pożyczona od chłopaka by nie spalić się po całym dniu spędzonym na plaży. O nie nie te zdjęcia pierwotnie na pewno nie miały tworzyć blogowego wpisu. Były zwykłymi wakacyjnymi fotografiami z Bałtykiem w tle. Jednak mają ten beztroski klimat nie raz tak trudny do uchwycenia. Zaryzykowałam i dodałam, a wy oceńcie sami czy dobrze zrobiłam.

Summer flowing makeup, unkempt, wet hair tied in a ponytail, too big shirt borrowed from my boyfriend would not burn up after a day at the beach. Oh no not these photos originally certainly did not have to create a blog entry. There were the usual holiday-photographs of the Baltic Sea in the background. However, they have the carefree atmosphere than once so difficult to grasp. I took a chance and added, and you judge yourself whether what is a good job.